ithalat

İthalat, bir ülkenin devlet kurumları ve kuruluları firmaları, bir ülkenin haneleri tarafından satın alınan mal ve hizmet değerine ithalat denir. Ticari malların başka bir ülkeye satışını ifade eder. Başka bir deyişle, ihracat, uluslararası pazarda ticaret yapma eylemini gerektirir. İthalat, petrol, nihai mallar, yarı mamul mallar ve ara mallar için yapılan ödemeleri ithalat kapsar.