ihracat

İhracat, bir ülkeden ürün veya hizmetin yurt dışına döviz karşılığında satılması olarak tanımlanmaktadır. İhracat yerine dış satış veya yurt dışına satış terimleri de kullanılabilmektedir. Modern ekonomiler için ihracat son derece önemlidir. İnsanlara, firmalara hizmetleri ve malları için Pazar sunulur. Şirketler, genellikle ürün ve hizmet ihraç eder. Mallar yeni pazarlar veya var olan pazarlar genişletilir ise ihracat, karı artırır hatta küresel Pazar payı elde edilmiş olunur.